AANLEG CRUYFF COURT TE IJSSELSTEIN

 • Ontwerper:
 • Hoofdaannemer:
 • Opdrachtgever:Gemeente IJsselstein
 • Voorbereiding:2018
 • Uitvoering:2018
 • Uitvoeringskosten (excl. BTW):

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Situatie- en hoogtemeting
 • (Verkennend) bodemonderzoek
 • Bestek en tekeningen
 • Aanbestedingsprocedure
 • Directievoering

Dankzij de Cruyff Foundation – een initiatief van de wereldberoemde voetballer Johan Cruyff – en een IJsselsteins bedrijf kan het 15e Cruyff Court in Nederland gerealiseerd worden. Met de spelregels die passen bij de droom van de oud-voetballer: ‘Een veilige ontmoetingsplek waar kinderen kennis maken met het belang van saamhorigheid, vriendschappen sluiten, hun eigen talenten ontdekken en ervaren hoe het is om te winnen en te verliezen. Waardevolle ervaringen die zij meenemen in hun mentale en fysieke ontwikkeling en in de maatschappij’.

De gemeente IJsselstein heeft Rod’or Advies opdracht gegeven voor de uitvoeringsvoorbereiding voor de aanleg van een Cruyff Court aan het Journaalpad te IJsselstein. De in het terrein aanwezige voetbalkooi is op dezelfde plaats niet meer her te gebruiken en is verplaatst naar een andere plek in de wijk. De opdracht omvat in hoofdzaak het opstellen van een bestek met tekeningen, ondersteuning tijdens de aanbestedingsprocedure en begeleiding tijdens de uitvoering.