ALGEMEEN

 • Ontwerper:EGM Architecten / Paul van Beek Landschappen / West8 Urban Design & Landscape Architecture
 • Hoofdaannemer:diverse aannemers gedurende de jaren
 • Opdrachtgever:Schiphol Real Estate / Rotterdam Airport Vastgoed BV / Rotterdam Airport BV
 • Voorbereiding:2004-heden
 • Uitvoering:2005-heden
 • Uitvoeringskosten (excl. BTW):circa € 35.000.000,- à € 40.000.000,-

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

Al voor de opening van Rotterdams eerste luchthaven, het vliegveld Waalhaven, vonden er aan het eind van de 18e eeuw ballonvluchten plaats boven het centrum van de stad. In 1920 werd het vliegveld Waalhaven geopend, slechts twee maanden na de opening van Schiphol. Dit vliegveld was al snel een succes en de trots van de Rotterdammers. Begin jaren 30 kregen de gemeenten Rotterdam en Den Haag de opdracht van het Rijk om gezamenlijk te werken aan de bouw van een luchthaven ten zuidoosten van Delft in de polders Laag Zestienhoven en Schieveen. Door de onoverkomelijke verschillen tussen beide gemeenten mislukte de samenwerking en in 1938 kreeg de gemeente Rotterdam toestemming van de Rijksoverheid om in het gebied Laag Zestienhoven een nieuwe luchthaven te bouwen. Vliegveld Waalhaven kreeg hierdoor in 1939 een zuiver militaire bestemming en werd gesloten voor de burgerluchtvaart.

Tijdens de oorlogsjaren werd vliegveld Waalhaven door Nederlandse strijdkrachten vernietigd om te voorkomen dat deze in de handen van de bezetter zou komen. Na de bevrijding in 1945 bleek herbouw van het vliegveld Waalhaven echter niet mogelijk zodat het plan uit 1934 voor de bouw van een luchthaven in de polders ten noorden van de stad opnieuw uit de kast werd gehaald.

Door allerlei discussies en een later weer teruggedraaide kabinetsbeslissing om polder Schieveen aan te wijzen als locatie voor de bouw van een tweede nationale luchthaven werd pas in augustus 1955 toestemming gegeven voor de bouw van een Rotterdamse luchthaven in de kleinste van de twee polders: Zestienhoven. Deze Rotterdamse luchthaven, met één start-/landingsbaan, mocht echter onder geen enkele voorwaarde groter groeien dan Schiphol. De burgerluchthaven bleek een schot in de roos en de bedrijvigheid op en rond het vliegveld ontwikkelde zich voorspoedig. Die bedrijvigheid bracht ook werkgelegenheid voor de regio. Het succes was aanleiding voor een snelle uitbreiding van de technische faciliteiten en een verlenging van de startbaan.

Eind jaren tachtig stond het economisch belang van de luchthaven niet meer ter discussie. Daarom werd besloten om, in overleg tussen de gemeente Rotterdam en Schiphol (sinds 1-1-1990 eigenaar van Rotterdam Airport BV), afspraken te maken over het gebruik van de luchthaven en dus om de vorm en omvang van de exploitatie vast te leggen. In de jaren negentig werd het profiel van Rotterdam Airport vastgelegd:  een luchthaven die zich specialiseert in zakelijk lijndienstverkeer naar Europese zakencentra, waarbij ook voor particulier zakelijk verkeer en vakantievluchten ruimte is.

De economische groei van de jaren negentig en het zicht op zekerheid betekenden een ongekende stimulans voor de activiteiten op de luchthaven. De structurele verliezen die sinds de zeventiger jaren werden geleden konden al snel worden omgebogen tot een bescheiden winst door een groeiend aantal vluchten en passagiers. Zakelijke reizigers, maar ook vakantiegangers ontdekten steeds vaker het gemak en het comfort van Rotterdam Airport, zodat passagiersrecords regelmatig werden gebroken. In 2000 werd de grens van 750.000 passagiers gepasseerd en in 2001 maakten zelfs ruim 825.000 reizigers gebruik van de Rotterdamse luchthaven. Rotterdam The Hague Airport is sinds eind 2006 na Eindhoven Airport het tweede regionale vliegveld van Nederland, gemeten naar het aantal reizigers. RTHA is eigendom van de Schiphol Group, met als aandeelhouders de Staat der Nederlanden en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. In 2017 passeerden zo’n 1,8 miljoen passagiers de luchthaven.

Uit promotionele, interregionale en internationale overwegingen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is ervoor gekozen om de Engelstalige benaming van de stad Den Haag – The Hague – sinds 2010 te gebruiken voor de nieuwe naam van de luchthaven. Aan zowel de ‘luchtzijde’ (platformkant) als aan de ‘landzijde’ van het gebouw is de nieuwe naam ‘Rotterdam The Hague Airport’ in prominente letters aangebracht.

Rotterdam The Hague Airport kenmerkt zich door een dynamische ontwikkeling en omgeving. Sinds 2005 vinden er vernieuwende werkzaamheden plaats op het landzijdige vliegveldterrein. Ook de komende jaren zullen deze werkzaamheden gecontinueerd worden totdat de luchthaven volledig herontwikkeld is. Het bestaande terrein is en wordt, op een aantal gebouwen na, compleet heringericht. Hierdoor is ruimte gecreëerd voor nieuwe kantoorlocaties, parkeerterreinen, verblijfszones en is het nieuwe bedrijventerrein inmiddels nagenoeg geheel ontwikkeld. Daarnaast vindt er een uitbreiding plaats van de terminal in 2020. Het totale landzijdige projectgebied beslaat ruim 45 ha.

Bron: website Rotterdam The Hague Airport

Om dit zeer omvangrijke ontwikkelingsproject enigszins overzichtelijk in beeld te brengen is het vanaf 2005 doorlopen traject in afzonderlijke ‘projecten’ verdeeld. Deze projecten zijn achtereenvolgens:

 • Stedenbouwkundig (Maten)plan
 • Definitieve Ontwerpen
 • Faseringsdraaiboek
 • Waterhuishoudkundig plan
 • Tracéplan ondergrondse infrastructuur
 • Entreegebied
 • Airportplein
 • Bedrijvenhof
 • Het Park