BEGRAAFPLAATS DE OOSTERVAART TE ZUID-SCHARWOUDE

 • Ontwerper:Karres + Brands Landschapsarchitecten
 • Hoofdaannemer:
 • Opdrachtgever:Gemeente Langedijk
 • Voorbereiding:2006-2007
 • Uitvoering:2007-2009
 • Uitvoeringskosten (excl. BTW):circa € 1.200.000,-

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Globale kostenraming Definitief Ontwerp
 • Globale kostenraming beheerkosten
 • Bestek met bestektekeningen civiele onderdelen
 • Bestek met bestektekeningen bouwkundige onderdelen
 • Bestek met bestektekeningen groenvoorzieningen
 • Bestek met bestektekeningen groenonderhoud
 • Werkomschrijving met tekeningen urnenkelders
 • Bestek- en directiebegrotingen
 • (Openbare) aanbestedingsprocedures
 • Directievoering en toezicht

In opdracht van het Noord-Hollandse dorp Langedijk heeft Karres en Brands landschapsarchitecten een nieuwe begraafplaats ontworpen. De gemeente Langedijk bestaat uit een vijftal dorpen die allemaal van oudsher een eigen begraafplaats hebben. Doordat de bestaande begraafplaatsen slechts geringe uitbreidingsmogelijkheden hadden is de behoefte aan één gezamenlijke openbare begraafplaats ontstaan. De begraafplaats heeft, doordat het aan een park grenst, daarmee een openbaar karakter gekregen. In dit landschappelijke park heeft ONIX architecten twee gebouwen ontworpen: een wachtruimte en een werkgebouw waarbij samenwerking tussen landschap enerzijds en de architectuur anderzijds een belangrijk uitgangspunt was.

De gemeente Langedijk heeft vervolgens Rod’or Advies de opdracht gegeven om dit ontwerp, wat gekenmerkt wordt door een integrale benadering van park, begraafplaats en gebouwen, tijdens alle fasen van globale kostenramingen te voorzien en om het plan gereed te maken voor uitvoering.

Het omliggende park- en recreatiegebied alsmede het open, winderige Noord-Hollandse landschap zijn belangrijke uitgangspunten geweest voor de ontwerpwerkzaamheden om geborgenheid en beschutting voor de bezoekers te creëren. Dit is bereikt door het realiseren van kleine besloten ruimten en deze onderling te verbinden door middel van paden. Langs deze paden zijn de voorzieningen gepositioneerd, zoals een wachtruimte, een urnenmuur en het strooiveld.

Na het ophogen van het terrein met circa 2 meter, om de benodigde drooglegging te halen én de noodzaak om in drie lagen te begraven, zijn in totaal zeven grafvelden gecreëerd die omsloten zijn door hoge hagen, zodat intieme, besloten ruimten ontstaan. Elke grafkamer heeft zijn eigen hoogteligging gekregen waarbij de onderlinge hoogteverschillen opgevangen zijn door glooiende taluds waarin uitzichtpunten, betonnen muren en zitgelegenheden zijn verwerkt. Door de inrichting en specifiek toegepaste beplanting heeft elke grafkamer een eigen sfeer gekregen.