DAKPARK EN OPENBARE RUIMTE WTC ALMERE

 • Ontwerper:Karres + Brands Landschapsarchitecten
 • Hoofdaannemer:Heijmans Sport en Groen
 • Opdrachtgever:Gemeente Almere / Eurocommerce
 • Voorbereiding:2006-2010
 • Uitvoering:2010-2011
 • Uitvoeringskosten (excl. BTW):circa € 1.160.000,-

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Globale kostenraming Voorlopig Ontwerp
 • Globale kostenraming Definitief Ontwerp
 • Bestek en bestektekeningen
 • Aanbestedingsprocedure
 • Bestek- en directiebegroting
 • Ondersteuning directievoering

Investeerder Eurocommerce heeft aan de noordzijde van het Stadshart, dicht bij het hoofdstation van Almere, een nieuw zakencentrum gerealiseerd in de vorm van drie kantoortorens, die met 120 meter de hoogste gebouwen van Flevoland zijn. Door deze bouwactiviteiten is de openbare ruimte tussen de kantoortorens en het station enerzijds (het stationsplein) en tussen de kantoortorens en de suburbane woonwijk anderzijds (het Mandelapark bovenop twee vierlaagse, ondergrondse parkeergarages) opnieuw ontworpen door Karres + Brands.

Op de beide parkeerdaken van de WTC torens zijn daktuinen gerealiseerd. De tot Mandelapark gedoopte daktuin is met een lengte van ruim 200 meter een groene oase en één van de grootste dakparken van Nederland. Het verbindt de woningbouw in Almere, het WTC Almere en het station met elkaar door het licht glooiende landschap met waterpartijen en de organisch gevormde groenvakken met bomen, siergrassen, vaste planten en bloeiende heesters. Deze vormen een golvend landschap wat “afgesneden” lijkt van zijn omgeving en als het ware oprijst uit de natuurstenen omgeving van het stationsplein. De randen van de tuinen zijn opgebouwd uit ‘meegolvende’ betonnen muren. De verharding  bestaat uit asfalt voorzien van een bijzondere geslepen terrazzo toplaag. De daktuinen lopen over in een unieke ondiepe waterpartij waarbij speciale betonnen brugelementen de paden met de ‘buitenwereld’  verbinden. Een rij platanen in het voetpad langs de vijver zorgt voor de ruimtelijke en visuele begrenzing van het park.

Voor het stationsplein aan de andere zijde van de kantoortorens is gebruik gemaakt van dezelfde natuursteen zoals die ook in het Stadshart van Almere is toegepast. Het plein is volledig uitgevoerd in stroken natuursteen van diverse breedten. Sleufgoten ten behoeve van de hemelwaterafvoer zijn nauwkeurig in deze natuursteenverharding ingepast.