DEFINITIEVE ONTWERPEN

  • Ontwerper:EGM Architecten / Paul van Beek Landschappen
  • Hoofdaannemer:-
  • Opdrachtgever:Schiphol Real Estate / Rotterdam Airport Vastgoed BV
  • Voorbereiding:2004-2017
  • Uitvoering:2005-heden
  • Uitvoeringskosten (excl. BTW):circa € 35.000.000,- à € 40.000.000,-

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

  • Vervaardigen Definitieve Ontwerpen deelgebieden
  • Vervaardigen globale kostenramingen

Het Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan zijn de basis geweest voor de uitwerking van de verschillende deelgebieden naar Definitieve Ontwerpen. Ieder ontwerpproces is gestart met een analyse van de bestaande situatie, waarin de locatie zelf en de omgeving van de locatie is bestudeerd. De samenhang van een locatie draagt bij aan de identiteit daarvan en is daarom een belangrijk uitgangspunt voor een nieuwe situatie. Op basis van de analyse zijn, in overleg met de opdrachtgever en andere belanghebbenden, de uitgangspunten voor het ontwerp vastgelegd in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Dit Stedenbouwkundig Programma van Eisen heeft geleid tot het Stedenbouwkundig matenplan. Het Stedenbouwkundig plan is vervolgens per deelgebied stap voor stap gedetailleerder uitgewerkt in Definitieve Ontwerpen (DO). Veelal zijn, op basis van door de ontwerpcombinatie aangeleverde handmatige schetsen in de vorm van profielen en details, de Definitieve Ontwerpen door ons uitgewerkt.