FASERINGSDRAAIBOEK

  • Ontwerper:EGM Architecten / Paul van Beek Landschappen
  • Hoofdaannemer:-
  • Opdrachtgever:Schiphol Real Estate / Rotterdam Airport Vastgoed BV
  • Voorbereiding:2005-2010
  • Uitvoering:2005-heden
  • Uitvoeringskosten (excl. BTW):circa € 35.000.000,- à € 40.000.000,-

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

  • Vervaardigen Faseringsdraaiboek 2005-2014
  • Vervaardigen globale kostenramingen per fase

Het totale project kenmerkt zich door zijn grootschaligheid en het lange tijdspad waarbinnen de voorgenomen ontwikkeling zich af gaat spelen. Om dit proces inzichtelijk te maken en te sturen is in samenspraak met Rotterdam Airport Vastgoed BV een faseringsdraaiboek opgesteld voor een periode van 10 jaar. Dit complexe boekwerk is een dynamisch document en kan / moet tussentijds aangepast worden als gevolg van bijvoorbeeld de economische ontwikkelingen of gewijzigde inzichten. Het eerste faseringsdraaiboek is opgesteld in 2005 en bevatte 23 fasen verdeeld over de jaren 2005 t/m 2014 voor het gehele landzijdige projectgebied. In het draaiboek zijn de volgende onderverdelingen gemaakt: entreegebied, airportplein, bedrijvenhof, parkeergarage, hoofdinfra, water en groen, airside en jetcentrum.

Gedurende de jaren is duidelijk geworden dat de beoogde ontwikkeling volgens het draaiboek niet aangehouden kon worden. De hypotheekcrisis medio 2007 in de Verenigde Staten heeft de hele financiële wereld op zijn kop gezet. In het najaar van 2008 is er iets gebeurd dat niemand voor mogelijk had gehouden: de grote Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers valt om. Dit wordt gezien als het startschot van de kredietcrisis waarna pas in 2013 de Nederlandse economie weer een beetje uit het dal klimt en er een voorzichtige groei te zien is.

Van hypotheekcrisis tot kredietcrisis, van bankencrisis tot financiële crisis en van economische crisis tot eurocrisis. Dat dit gedurende de jaren ook gevolgen heeft gehad voor de ontwikkelingen op RTHA is duidelijk. Het ambitieuze faseringsdraaiboek voor de periode 2005 t/m2014 moest gedwongen verlaten worden en zijn de ontwikkelingsplannen vertraagd uitgevoerd.