GROENINRICHTING HAVELTERMADE-NOORD, OUDE VAART EN TROELSTRAPLEIN TE MEPPEL

  • Ontwerper:Parklaan Landschapsarchitecten
  • Hoofdaannemer:
  • Opdrachtgever:Gemeente Meppel
  • Voorbereiding:2004
  • Uitvoering:2005-2009
  • Uitvoeringskosten (excl. BTW):

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

  • Bestek met bestektekeningen
  • Grondbalans
  • Plant- en recapitulatielijsten
  • Bestekbegroting

De Haveltermade, een in de jaren 50 gebouwde woonwijk, was voorheen een wat verlopen woonwijk in Meppel die langzamerhand een slechte naam begon te krijgen. De wijk heeft echter een mooie stedenbouwkundige opzet, veel ruimte, een forse groenstructuur en monumentale bomen. In de loop van de jaren zijn de verhardingen en beplanting versleten, zijn de verharde speelvelden verwaarloosd en speeltoestellen kapot gegaan.

Om daar verandering in te brengen is er door de gemeente Meppel, woningcorporatie Stichting Woonconcept en Stichting Welzijn Meppel een wijkontwikkelingsplan opgesteld. Voor de gehele wijk heeft Parklaan Landschapsarchitecten een ontwerp voor de buitenruimte gemaakt. De gemeente Meppel heeft Rod’or Advies de opdracht gegeven om de benodigde groenvoorzieningen voor een deel van de buitenruimte besteksgereed te maken, te weten: Haveltermade-Noord, Oude Vaart en het Troelstraplein.

De groenstructuur van Haveltermade heeft door de ingreep een heldere opzet gekregen door cultuurlijke parken en natuurlijke vaarten. De parken zijn cultuurlijk met kort gemaaide gazons, monumentale boomgroepen, geschoren hagen en speelvoorzieningen. De vaarten hebben een natuurlijker karakter met moerasoevers, ruig gras en verspreide bomen. Door deze groenstructuur loopt een vrij liggend doorgaand wandelpad. Het Troelstraplein is in plaats van een plein het Troelstrapark geworden. Een groene ruimte met verschillende pleintjes en plekken die door verschillende leeftijdsgroepen gebruikt kunnen worden.

De werkzaamheden aan de groenvoorzieningen hebben bestaan uit: diverse grondverbeteringen, planten van bomen, hagen, sierheesters, oeverbeplanting, zaaien van zaaien bermen en gazons al dan niet voorzien van bloembollen.