HERINRICHTING BOSPARK TE ALPHEN AAN DEN RIJN

 • Ontwerper:Gemeente Alpen aan den Rijn / Fred Lansbergen
 • Hoofdaannemer:Krinkels B.V.
 • Opdrachtgever:Gemeente Alpen aan den Rijn
 • Voorbereiding:2014
 • Uitvoering:2015-2016
 • Uitvoeringskosten (excl. BTW):circa € 740.000,-

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

 • Situatie- en hoogtemeting
 • Civiel Technisch Ontwerp
 • Beplantingsplan
 • Bestek en bestekstekeningen
 • Bestekbegroting
 • Directiebegroting
 • Aanbestedingsprocedure
 • Directievoering en toezicht

Het Bospark, één van de oudste parken van Alphen aan de Rijn, is centraal gelegen in het centrum van Alphen aan den Rijn en omsloten door het Rijnhavengebied, het centrum en het stationsgebied. Toen het park in de jaren ’30 van de vorige eeuw werd aangelegd, vormde het een sterke eenheid met het Oude Raadhuis en het Burgemeester Visserpark. Die opzet is verloren gegaan door de steeds drukker wordende Prins Bernhardlaan. Aan de Zuidkant heeft het park plaats moeten maken voor de ontwikkeling van Rijnzate en parkeerterreinen. Ten westen en ten oosten van het park vinden we zeer wisselende functies, wat dit gebied nogal rommelig maakt.

Het park was daarom toe aan een grondige renovatie en diende weer te worden omgetoverd tot een echt stadspark. Een park met een aangename uitstraling geschikt voor vertier voor jong en oud. Voor de herinrichting van het terrein heeft Fred Lansbergen in opdracht van de gemeente Alphen aan de Rijn een ontwerp opgesteld. Dit ontwerp is mede tot stand gekomen door middel van een uitgebreid participatietraject met omwonenden, scholieren en betrokken inwoners. Bij het ontwerpen en aanleggen van het park was het belangrijk dat het park de oorspronkelijke Engelse landschapstijl, met holle en bolle oevers, zou uitstralen en voor de komende 50 tot 60 jaar voor alle gebruikers weer een aantrekkelijk plek moet worden.

Het nieuwe Bospark is statig en toegankelijk en vormt een veilige ontmoetingsplek in het hart van de stad. De entrees hebben een heldere ligging, zijn toegankelijk en stralen openheid uit. Het park ligt niet langer verscholen achter bebouwing, maar de bebouwing maakt deel uit van het park. Een open, licht, aangenaam stadspark met een chique en verzorgde uitstraling dat niet alleen voor de buurtbewoners is, maar voor de hele stad.

Het Bospark is in vier fasen gereconstrueerd. Naast opruimwerkzaamheden en het opschonen van versleten onderbegroeiing is de watergang bij de bergbezinkbak vergroot, een eiland met mooie loungebanken aangelegd, een watergang gedempt en zijn verbindingen tussen de watergangen en de centrale vijver vernieuwd. Een fontein en een trappartij geven de centrale vijver meer allure. Verder zijn bruggetjes en meubilair opgeknapt of vervangen, asfaltpaden verwijderd, verlegd of vernieuwd. De toegepaste sierheesters, vaste planten en bloembollen zorgen voor variatie in het park waar ook rekening gehouden is met kleine zoogdieren, vogels en insecten.

Rod’or Advies heeft de bovenstaande plannen technisch uitgewerkt, aanbesteed en toezicht gehouden op de uitvoering.