HERINRICHTING GROOT BARONIE TE ALPHEN AAN DEN RIJN

 • Ontwerper:VlugP Stedebouw & Landschapsarchitectuur
 • Hoofdaannemer:Kondor Wessels Amsterdam
 • Opdrachtgever:Green Real Estate BV
 • Voorbereiding:2011-2013
 • Uitvoering:2013-2014
 • Uitvoeringskosten (excl. BTW):circa € 1.680.000,-

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Ontwerpondersteuning en advieswerk
 • Globale kostenraming Voorlopig Ontwerp
 • Globale kostenraming Definitief Ontwerp
 • Regelen geotechnisch onderzoek
 • Bouwkundig advies: bruggen, beschoeiing en kademuur
 • Management werkzaamheden nutsvoorzieningen
 • Aanvraag benodigde vergunningen
 • Bestek en bestektekeningen
 • Bestekbegroting
 • Ondersteuning directievoering

‘De Baronie’ is een bekende naam in Alphen aan den Rijn. In het verleden was De Baronie een grote chocoladefabriek waar chocoladeletters, paaseitjes en andere lekkernijen werden gemaakt. Het pand staat op de lijst van industrieel erfgoed en heeft samen met het terrein een nieuwe bestemming gekregen. De oude fabriekshallen zijn gerenoveerd en omgetoverd tot een aantrekkelijk gebied met winkels, woningen en kantoren. Hierdoor heeft het terrein zijn karakter behouden en is de historie bewaard gebleven. Dit project is de start geweest van de verdere herontwikkeling van het Rijnhavengebied in Alphen aan den Rijn.

Voor de herinrichting van het terrein rond de oude fabriek heeft projectontwikkelaar Green Real Estate een D&C opdracht uitgeschreven die wij samen met VlugP na een selectieronde verkregen hebben. Door in te zetten op een hoge verblijfskwaliteit en belevingswaarde hebben we de opdrachtgever weten te overtuigen van onze visie. De programmering en inrichting van het terrein is gericht op het thema “familie”. Het eigen karakter en het programma van de buitenruimten trekt mensen aan en nodigt uit om te verblijven.

VlugP heeft het ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte gemaakt waarbij Rod’or Advies nauw betrokken is geweest voor de technische aspecten en uitwerking daarvan. Zo zijn we reeds tijdens de schetsontwerpfase betrokken geweest en hebben we het gehele proces tot en met de aanbesteding begeleid.

De functionalistische stijl van de architectuur heeft zich vertaald in de buitenruimte in lichte materialen en een strakke vormentaal. Een heldere, overzichtelijke indeling en een beperkte materiaalkeuze zorgen voor samenhang, rust en een representatieve uitstraling. De buitenruimte bestaat uit diverse entrees, winkelstraten en een plein. Op dit plein zijn een aantal bijzondere elementen gerealiseerd. Het plein bestaat uit meerdere rijen industrieplaten afgewisseld met stroken elementenverharding, verhoogde plantenbakken en een speelplaats. De eerste rij industrieplaten is voorzien van een goot met fonteinen. Hierdoor is het plein, door middel van een waterscherm, afgescheiden van de oude fabriek. De speelvoorzieningen zijn door toepassing van ‘in situ rubber’ in verschillende kleuren, vanzelfsprekend valbestendig gemaakt. Door verschillende kleuren toe te passen is het speelse karakter van deze plek extra benadrukt. Beschutte plekken en beplanting met een hoge sierwaarde brengen een gevarieerde, levendige sfeer en in de avonduren zorgt een fijn afgestemde verlichting voor een veilig gevoel en voor een sfeer waar je graag verblijft.