HERINRICHTING KERNWINKELGEBIED TE AMERSFOORT

 • Ontwerper:DS landschapsarchitecten
 • Hoofdaannemer:n.b.
 • Opdrachtgever:Gemeente Amersfoort
 • Voorbereiding:1999-2000
 • Uitvoering:2000-2001
 • Uitvoeringskosten (excl. BTW):ca. € 2.150.000,-

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Opstellen kostenramingen
 • Technische ondersteuning ontwerpfase
 • Bestekken en tekeningen
 • Bestekbegroting
 • Aanbestedingsprocedure

Net als andere steden worstelde Amersfoort medio jaren 90 met het dilemma versus expansie en behoud. De stad had, mede door het landelijke ruimtelijke ordeningsbeleid, meer en meer een regionale spilfunctie verkregen. Hiermee was ook de betekenis van de binnenstad als functioneel hart van stad én regio gegroeid. De druk op het middeleeuwse stadshart nam de laatste decennia daardoor steeds meer toe. Het visitekaartje van Amersfoort, het kernwinkelgebied, was daarom dringend toe aan een ingrijpende renovatie.

De gemeente Amersfoort heeft Rod’or Advies opdracht verstrekt om technische ondersteuning te bieden aan de ontwerpende partij, het ontwerp uitvoeringsgereed te maken en de aanbesteding te verzorgen.

Het kernwinkelgebied bestaat uit de Langestraat, Utrechtsestraat, Arnhemsestraat, Hellestraat, Koestraat en Varkensmarkt. Uitgangspunt bij de herinrichting was het in stand houden, en waar nodig verbeteren, van het hoogwaardige straatbeeld van de binnenstad voor de langere termijn. Die duurzaamheid komt onder meer tot stand door toepassing van hoogwaardige en slijtvaste materialen en goed beheer.

Het ontwerp van DS haakte hier op in door voor zowel bestrating, toepassing van straatmeubilair als het gevelaanzicht een ‘ingetogen’ karakter te kiezen. De bestrating van de rijweg bestaat uit roodbruine, gebakken klinkers die hergebruikt zijn terwijl de trottoirs een nieuwe gebakken klinker hebben gekregen. De speciaal voor dit project ontworpen hardstenen ‘molgootbanden’ met bijpassende afwateringskolken tussen rijweg en trottoirs maken het straatbeeld compleet. De toegang tot elk pand in het gebied is geaccentueerd met een bijzondere, op maat gemaakte, entreeplaat van hardsteen met verschillende bewerkingspatronen om de hoogteverschillen tussen straat en winkelvloeren op te lossen. Eigentijds en speciaal voor dit project ontworpen straatmeubilair (lichtmasten, afvalbakken en fietssteunen) zorgen ervoor dat het kernwinkelgebied zich ook in dit opzicht voegt naar het omliggende gebied.