HERINRICHTING KERNWINKELGEBIED TE EMMELOORD

  • Ontwerper:Ontwerpburo Simon Sprietsma
  • Hoofdaannemer:n.b.
  • Opdrachtgever:Gemeente Noordoostpolder
  • Voorbereiding:2005-2006
  • Uitvoering:2007
  • Uitvoeringskosten (excl. BTW):€ 847.500,-

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

  • Voorbereidende werkzaamheden
  • Opstellen digitaal VO en DO
  • Bestek en tekeningen
  • Bestek- en directiebegroting

De gemeente Noordoostpolder ligt in het noorden van de provincie Flevoland. Emmeloord is de grootste kern en het centrumgebied is het belangrijkste winkelgebied in de gemeente. Rondom de gemeente Noordoostpolder liggen diverse grote steden die in belangrijke mate concurreren met het  centrum van Emmeloord. Met name de (historische) binnenstad van Zwolle geldt als een alternatieve aankoopplaats voor de inwoners van de gemeente Noordoostpolder.

Het winkelhart van Emmeloord was sterk verouderd, ‘verrommeld’ en weinig aantrekkelijk. Vitrines, oude luifels met jaren zeventig kleuren, muurtjes, dagwinkels, knullige kunstwerken en de her en der geparkeerde fietsen creëerden dit beeld. Samen met ambtenaren, winkeliers en vastgoedeigenaren is in een langdurig proces gekomen tot een nieuwe inrichting waarbij alle winkeliers nieuwe luifels, een arcade, reclame-uitingen en puien hebben geplaatst. De openbare ruimte, door Simon Sprietsma ontworpen, is met natuurlijke tijdloze materialen ingericht. Rod’or Advies heeft het ontwerp digitaal uitgewerkt en de technische uitwerking verzorgd.

In april 2007 is gestart met de aanpak van het hart van winkelcentrum Emmeloord: de Lange Nering West en het Kettingplein. Door de uitbreiding van de winkels aan de voorzijde met circa 1,75 meter, het vervangen van de oude, gesloten luifels door nieuwe, transparante is een veel meer open karakter van de winkels ontstaan. Onder de luifel bevindt zich een brede natuursteen strook met daarlangs een subtiele sleufgoot voor de afvoer van hemelwater. Deze afwateringslijn vormt de overgang tussen openbare ruimte en het uitgegeven terrein. De bestrating in de Lange Nering is uitgevoerd in gebakken gele klinkers in waal- en dikformaat. Deze zijn het uitgangspunt voor de inrichting van alle winkelstraten in het centrum waar in principe geen auto’s rijden. Diagonalen van natuursteen doorkruisen het gele tapijt van gebakken materiaal en nieuw straatmeubilair (in de vorm van banken, afvalbakken en speciaal ontworpen fietsenrekken) completeert de nieuwe inrichting.

Eind september 2007 is het nieuwe centrum heropend.