HERINRICHTING PARK ‘SACRE COEUR’ REGINA PACIS TE ARNHEM

 • Ontwerper:landschapsarchitectenbureau BoB van der Vliet
 • Hoofdaannemer:Heijmans Sport en Groen
 • Opdrachtgever:Stichting Attent wonen welzijn zorg
 • Voorbereiding:2007-2009
 • Uitvoering:2010-2011
 • Uitvoeringskosten (excl. BTW):circa € 590.000,-

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Kostenraming op basis van Voorlopig Ontwerp
 • Digitaliseren Definitief Ontwerp tekeningen
 • Bestek met tekeningen (aanleg)
 • Bestek met tekeningen (onderhoud voor 3 jaar)
 • Bestek – en directiebegrotingen
 • Aanbestedingsprocedures
 • Directievoering en toezicht

De Stichting Attent wonen welzijn zorg is eigenaar van het door Dirk Wattez in 1883 ontworpen park ‘Sacre Coeur’ van circa 9 hectare in Arnhem. Het park is gelegen op de flank van de stuwwal en heeft een hoogteverschil in het terrein van bijna 5 meter ten opzichte van het waterpeil van de in het midden van dit park gelegen vijvers. In dit Romantische-Engelse-landschapsstijl park, een gemeentelijk monument, heeft het verouderde verpleeghuis ‘Regina Pacis’ plaatsgemaakt voor vervangende nieuwbouw.

Het oude verpleeghuis Regina Pacis, met een gebouwlengte langs de Velperweg van bijna 190 meter, werd bij het voorlaatste ontwerp van de nieuwbouw met een bijna zelfde lengte door de architect teruggebracht. Weliswaar met een onder het gebouw gelegen parkeerplaats voor 140 auto’s maar welstandstoezicht en de gemeente Arnhem vonden dat er een landschapsarchitect bij de nieuwe planvorming betrokken diende te worden. Daarbij kwam dat rijk, provincie, gemeente en Stichting Attent wwz niet de financiële middelen beschikbaar konden stellen voor dit ondergrondse parkeren.

Door in overleg de lengte van het gebouw terug te brengen tot ongeveer 70 meter komt het bouwvolume meer overeen met de bestaande grote villa’s langs de Velperweg en kan het park ‘Sacre Coeur’ als het ware om de nieuwbouw heen worden getrokken. Een gedeelte van het te lange gebouw is, bij dit laatste voorstel, onder het gebouw geschoven op de plaats van de eerder voorgestelde parkeerkelder.

Landschapsarchitect BoB van der Vliet heeft, in opdracht van Stichting Attent wwz, vervolgens de mogelijkheden aangegrepen om met landschappelijke middelen het gebouw samen met het bestaande park tot een mooi ensemble om te vormen. Het stijlvreemde grote aantal parkeerplaatsen is zodanig landschappelijk en parkachtig in het terrein vormgegeven en ingepast dat deze naadloos aansluiten bij de bestaande ruimtelijke opzet en landschapsstijl van het park ‘Sacre Coeur’ waar circa 130 jaar oude monumentale bomen aanwezig zijn.

Rod’or Advies is begin 2007 ingeschakeld door BoB van der Vliet om als onafhankelijk adviseur middels diverse begrotingen en nauwkeurige grondverzetberekeningen (meer dan 10.000 m3) overtuigend, goed onderbouwd, helder en overzichtelijk aan te tonen wat de kosten voor de terreininrichting zouden zijn. Rod’or Advies en BoB van de Vliet zijn vervolgens gezamenlijk verantwoordelijk gesteld voor het maken van het totale terreininrichtingsbestek met alle denkbare technische tekeningen van bovengrondse en ondergrondse infrastructuur. Na een  zorgvuldige aannemersselectie is een meervoudige onderhandse aanbesteding georganiseerd en is de uitvoering tot en met de aanleg van de beplantingen begeleid.