HERINRICHTING TERREIN KONINKLIJKE VISIO ONDERWIJS TE BREDA

  • Ontwerper:L+P groep
  • Hoofdaannemer:Heijmans Sport en Groen
  • Opdrachtgever:Heijmans Sport en Groen
  • Voorbereiding:2013-2014 / 2017
  • Uitvoering:2015-2016
  • Uitvoeringskosten (excl. BTW):

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

  • Voorbereidende werkzaamheden
  • Vervaardigen uitvoeringstekeningen
  • Naverkenning terrein
  • Vervaardigen digitale revisietekeningen

Koninklijke Visio is het expertisecentrum voor slechtziende en ­blinde mensen. Visio De Blauwe Kamer, ten zuiden van de bebouwde kom van Breda in het Mastbos, biedt kinderen, jongeren en volwassenen met een visuele en verstandelijke beperking (en/of andere beperking), voorzieningen voor wonen en dagbesteding. De geboden zorg, begeleiding en behandeling zijn erop gericht hun cliënten zó te ondersteunen, dat ze zoveel mogelijk zelf de regie over hun eigen leven voeren.

Nieuwe paviljoens met woongroepen zijn de nieuwe woonplek voor de oorspronkelijke en toekomstige bewoners en het instellingterrein is de leefomgeving van de cliënten en de werkomgeving van veel zorgmedewerkers van Koninklijke Visio. Voordat de nieuwbouw gerealiseerd kon worden dienen bestaande gebouwen te worden gesloopt. Dit is gebeurd in 3 verschillende fasen. Na iedere sloopfase heeft er een bouwfase plaatsgevonden.

Heijmans Sport en Groen heeft Rod’or Advies opdracht gegeven om de herinrichting van het terrein van de Koninklijke Visio te Breda technisch voor te bereiden. Na de realisatiefase zijn tevens de  revisietekeningen door ons vervaardigd.

De bestaande terreininfrastructuur is dusdanig aangepast om perfect aan te sluiten op de woningen in het nieuwbouwplan. De volledige boven- en ondergrondse infrastructuur voor het terrein is nader uitgewerkt. De woningen hebben een mos-sedum dak gekregen en een tuin die goed past in een bosrijke omgeving. Door de aanleg van een voetpad vanuit De Blauwe Kamer naar het parkeerterrein van de zgn. Kogelvanger hoeft de Galderseweg niet meer overgestoken te worden om het parkeerterrein te bereiken. Na realisatie is het terrein nog beter aangepast voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking. Daarnaast is op veel plaatsen het lopend en rijdend verkeer van elkaar gescheiden zodat de veiligheid van onder andere cliënten en bezoekers nog beter gewaarborgd wordt.

Verschillende type hagen zijn als een geleiding langs de voetpaden geplant en vormen een herkenningspunt per gebouw. Binnen elk hof is ruimte gemaakt voor activiteiten door en met de bewoners. Elk hof heeft daarbij een ander thema. Zo is er een dierenweitje, een planttafel waar gewerkt kan worden, een volière en een fontein voor een extra beleving aangelegd.