HERINRICHTING VICTOR HUGOPLANTSOEN TE UTRECHT

 • Ontwerper:B+B / NEXT Architects
 • Hoofdaannemer:Klaassen Groep / Roelofs Groep
 • Opdrachtgever:NEXT Architects / Gemeente Utrecht
 • Voorbereiding:2014-2015
 • Uitvoering:2015-2016
 • Uitvoeringskosten (excl. BTW):circa € 1.050.000,-

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Advieswerk / technische ondersteuning ontwerpfase
 • Uitwerking keermuren
 • Bestek met tekeningen
 • Aanbestedingsprocedure
 • Ondersteuning directievoering en toezicht

In 2011 heeft de gemeente Utrecht definitief ingestemd met de komst van een fietsbrug (omgedoopt tot Daphne Schippersbrug) over het Amsterdam Rijnkanaal. Deze brug is een extra verbinding over het kanaal, speciaal voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers), tussen de bestaande stad en Leidsche Rijn. Deze brug is noodzakelijk voor een optimaal netwerk van goede, veilige en vooral snelle fietsroutes door de stad. Het aantal fietsers dat de brug gebruikt zal alleen maar toenemen met de verdere groei van Leidsche Rijn. Met de brug stimuleert de gemeente het fietsgebruik, een goed fietsnetwerk, een betere luchtkwaliteit en terugdringing van autoverkeer. Voor de inpassing van de fietsbrug in het Victor Hugoplantsoen is gekozen om de scholen en gymzaal te verplaatsen naar een andere locatie in Leidsche Rijn. De Montessorischool en gymzaal zijn ook gesloopt en samen met de aanlanding van de brug en het plantsoen opnieuw integraal ontworpen.

Fietsers die vanaf het centrum van Utrecht, via Oog in Al, naar de wijk Leidsche Rijn fietsen, gaan eerst met een ruime bocht langs het Victor Hugoplantsoen de hoogte in, om geleidelijk over het dak met daktuin van een school te worden geleid. In een vloeiende beweging worden fietsroute, park en school samengebracht tot een samenhangend geheel van infrastructuur, architectuur en landschap. Het veilig omsloten schoolplein oriënteert zich op het plantsoen: een continue groene ruimte waarin alle nieuwe elementen zorgvuldig zijn ingepast. Rondom de school is tevens een schoolplein gerealiseerd met in het grondlichaam een ‘amfitheater’ met basketbalvoorziening. Rondom het schoolplein is een groene zone ingericht waarbij de huidige bomenstructuur van het Victor Hugo Plantsoen is aangevuld met diverse andere soorten.

In opdracht van NEXT Architects heeft Rod’or Advies de openbare ruimte, naar een ontwerp van B+B, technisch voorbereid. De gemeente Utrecht heeft Rod’or Advies daarnaast opdracht gegeven om tijdens de uitvoering technische ondersteuning te bieden.