HERINRICHTING WATERWINPARK ‘DE WATERBRON’ TE ZEIST

  • Ontwerper:OKRA landschapsarchitecten
  • Hoofdaannemer:Van de Haar Groep
  • Opdrachtgever:Waterbedrijf Vitens, Gemeente Zeist, Woningbouwvereniging De Kombinatie
  • Voorbereiding:2010-2011
  • Uitvoering:2011
  • Uitvoeringskosten (excl. BTW):circa € 452.000,-

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

Verspreid over Nederland liggen tal van waterwingebieden. Om kraanwater te produceren pompen de waterbedrijven grondwater uit deze waterwingebieden op, om het vervolgens te zuiveren. De meeste van deze gebieden liggen vrij in het landschap buiten de stad. De gemeente Zeist heeft zich echter de laatste jaren dusdanig ontwikkeld dat het waterwingebied midden in de bebouwde kom is komen te liggen. Op initiatief van Vitens, gemeente Zeist en Woningbouwvereniging De Kombinatie is dit waterwingebied in 2010 opgewaardeerd van hondenuitlaatplek naar een gebruikspark voor de hele buurt.

In een interactief proces met omwonenden heeft OKRA het ontwerp gemaakt voor dit park dat zonder de functie van waterwinning binnen de kern van Zeist wellicht geen park zou zijn. Rod’or Advies is ingeschakeld door OKRA voor de uitvoeringsvoorbereiding.

Het park is circa 2,5 hectare groot en is aangelegd op een open, maar verscholen door bosschages rondom, braakliggend terrein waar Vitens al sinds 1896 water wint. De bestaande bosschages en bomen zijn, op een enkeling na, gehandhaafd. De drie randen van de open plek in het bos hebben verschillende sferen gekregen. De bossfeer aan de westrand is verbreed en ingericht voor bosspelen, het hoge struikgewas langs de Bergweg is vervangen door lagere struikbeplanting met meer bloeiende vegetatie en langs de school is ruimte gecreëerd voor schooltuinen en speelplekken voor de kleinere kinderen.

Aan het al bestaande rondje door het park zijn een aantal routes toegevoegd en in de open plekken wisselen strak gemaaid gras, wat ruiger gras en natuurlijke bloemenweides elkaar af. Op deze manier is het park meer dan een luchtige groene plek in de wijk, het heeft een sterke betekenis gekregen in het recreatieve gebruik van de omliggende wijken. Naast groen, verhardingen en halfverharde paden zijn er zandbakken, speeltoestellen, klimrekken, bankjes, een voetbalveldje en een jongerenontmoetingsplaats aangelegd.

Om de waterwinning voor kinderen ook zichtbaar en beleefbaar te maken is een waterspeelplaats aangelegd en hebben de pompinstallaties van Vitens, die water van circa 80 meter diepte oppompen, een markante plek in het park gekregen. In de betonvloer van de promenade langs de bosrand is een grafisch filterpatroon opgenomen wat refereert aan de filtering van het water in de bodem.

Op 26 augustus 2011 is de openingshandeling verricht en is meteen de nieuwe naam van het waterwinpark onthuld.