INRICHTING POCKETPARK BREDELAAR TE ELST

 • Ontwerper:HofstraHeersche Landschapsarchitecten en Vandatsoortdingen|5D
 • Hoofdaannemer:v.d. Bijl & Heierman bv
 • Opdrachtgever:Projectbureau Lingezegen
 • Voorbereiding:2014
 • Uitvoering:2014-2015
 • Uitvoeringskosten (excl. BTW):circa € 247.500,-

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

 • Advies en uitwerking binnen het UO
 • Kostenramingen
 • Situatie- en hoogtemeting
 • Aanvragen van vergunningen
 • Bestekken met tekeningen
 • Bestek- en directiebegrotingen
 • Directievoering en toezicht
 • Beheerplan en raming

Park Lingezegen is een groot nieuw regionaal landschapspark dat ontwikkeld is voor de ruim 160.000 huidige en toekomstige bewoners tussen Arnhem, Elst, Bemmel en Nijmegen. Het biedt ruimte aan mens, water, landbouw en natuur en heeft een oppervlakte van 1.700 ha. Binnen dit enorme park zijn zogenaamde ‘pocketparks’ aangelegd waarvan Park Bredelaar er één van is.

Park Bredelaar is ontwikkeld op een perceel van één hectare en beschermt een archeologisch Rijksmonument. De archeologie is zichtbaar en beleefbaar gemaakt en er is voor gezorgd dat het park voor recreanten aantrekkelijk is. Het is onbekend welke archeologische vondsten te verwachten zijn, het is echter wel bekend dat het terrein sinds de prehistorie als landbouwgrond in gebruik is. Projectbureau Lingezegen heeft Rod’or Advies opdracht gegeven voor het verder uitwerken van het ontwerp tot uitvoerbaar plan, het begeleiden van de uitvoering en het opstellen van een beheerplan met raming.

Centraal gegeven in het ‘pocketpark’, een ander woord voor miniparkje in het grote landschapspark,  is de bolvormige ophoging. Deze ophoging, noodzakelijk om de archeologische waarden in de ondergrond te beschermen, wordt letterlijk en figuurlijk doorsneden door een pad van stelconplaten dat een zichtlijn vormt naar het bijzondere bezoekerspaviljoen. Centraal in het park is een gedraaid vierkant verblijfsgebied van stelconplaten en een grasvlak wat zich als een picknickkleed ontvouwd. Rondom de as en het middenvlak zijn de moestuin met bijzondere groenten, bloemrijke graslanden en een pluk boomgaard gesitueerd.

Het park is een recreatieve stopplaats binnen de diverse fiets- en educatieve routes in het landschapspark. Mensen kunnen er kennis maken met vergeten groenten en er zijn diverse kleine evenementen en workshops te volgen. Daarnaast is de centrale ruimte ingericht als rust- en picknickplaats. Hoewel de ingrediënten van het ontwerp eenvoudig lijken is de uitdrukking ‘schijn bedriegt’ hier zeker van toepassing. Zo is een gedegen onderzoek naar de effecten van de ophoging op de ondergrond met archeologische waarden verricht en is gezocht naar een geschikte grondsoort voor deze ophoging. De keermuren, noodzakelijk voor de doorsnijding, zijn bol van vorm en tot in detail uitgetekend en geheel op maat gemaakt. Een blokvormig gekleurd picknickkleed van gras is ook geen alledaagse toepassing en er is zelfs onderzoek verricht naar diverse kleuren gras om tot het grootst mogelijke kleurcontrast te komen.