INRICHTING QUIRIJNBOULEVARD TE TILBURG

 • Ontwerper:Karres en Brands landschapsarchitecten
 • Hoofdaannemer:Wallaard Noordeloos
 • Opdrachtgever:Gemeente Tilburg
 • Voorbereiding:2005-2006
 • Uitvoering:2006-2007
 • Uitvoeringskosten (excl. BTW):circa € 2.400.000,-

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

 • Kostenraming Voorlopig Ontwerp
 • Technische ondersteuning DO fase
 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Coördineren grondonderzoek
 • Coördineren constructieberekeningen en – tekeningen
 • Bestek met tekeningen (2 percelen)
 • Opstellen bestekbegroting
 • Aanbestedingsprocedure
 • Directievoering en toezicht

Park Quirijnboulevard is gelegen tussen de voorheen sterk gescheiden wijken Quirijnstok en Heikant en vormt een belangrijke groene zone in de stenige omgeving. Het stedenbouwkundige plan van de gemeente Tilburg transformeert dit opengebleven gebied tot een levendige schakel tussen deze wijken. Als onderdeel van de grote revitaliseringslag van de wijk Quirijnstok schreef gemeente Tilburg een prijsvraag uit voor het nieuwe wijkpark. In het door Karres en Brands gewonnen ontwerp zijn de gestelde eisen van onderlinge verbinding, herkenbaarheid, infiltratie en groen op een bijzondere wijze gecombineerd. De gemeente Tilburg heeft Rod’or Advies opdracht gegeven voor de technische uitwerking, de aanbestedingsprocedure en de begeleiding van de uitvoering.

Medio 2005 zijn door Karres en Brands de eerste plannen gemaakt voor de inpassing van park Quirijnboulevard. Het is een gebied van ongeveer 1,5 km lang met een breedte van zo’n 300 meter. Het park bestaat uit een golvend landschap van heuvels en dalen welke kriskras doorsneden wordt middels ogenschijnlijk eenvoudige betonnen paden voorzien van verschillende texturen. Deze paden hebben een bijzonder lijnenspel en rijzen en dalen t.o.v. het maaiveld waardoor ze op het ene moment  ‘in het maaiveld liggen’ om vervolgens langzaam ‘hieruit op te stijgen’. Plaatselijk zijn wat steilere grondlichamen- afgewisseld met waterpartijen – aanwezig. Het basismateriaal cortenstaal is veelvuldig met het beton gecombineerd en komt in diverse vormen en (zeer) complexe toepassingen terug in het gehele park, zoals stalen boomroosters, afzetpalen, strips, inritelementen etc.

Waterdoorlatende betonelementen, unieke boomroosters voorzien van lasersnijtechiek, bijzonder vormgegeven muurelementen, paden voorzien van brede en smalle voegen in een kris-kras verdeling en afgewerkt met een specifiek veegpatroon zijn een aantal onderdelen die in het park opgenomen zijn. Daarnaast zijn er diverse bijzondere bruggen gebouwd. Eén brug, over de grootste waterpartij, is opgebouwd uit zeer smalle lamelachtige betonnen staanders. Door de manier van storten lijkt het net of de brug uit één stuk bestaat. Een andere brug heeft het uiterlijk van een massief betonblok. De bijzondere aansluitingen en de hoge esthetische eisen van de ontwerper maken ook deze ogenschijnlijk eenvoudige bruggen lastig en uniek.

Door het creëren van vijvers en wadi’s zijn er vijvers en hoogteverschillen tot vier meter ontstaan. Het reliëf zorgt voor waterberging, waterinfiltratie en drainage van hemelwater van de aangrenzende bebouwing en straten. Het golvende terrein bevat een stelsel van verschillende lager gelegen wadi’s, vijvers en infiltratiezones die een belangrijke ecologische laag in het plan vormen. Tijdens piekmomenten kunnen de lage delen van het park een grote hoeveelheid water absorberen en bergen zodat het park dan tijdelijk een geheel andere aanblik biedt. Het terrein, dat voorheen geheel vlak was, is hierdoor een spannend recreatie- en speelpark en rijgt de voorheen gescheiden wijken als vanzelfsprekend aan elkaar.

Om de uitvoeringskwaliteit te waarborgen en de aannemer te betrekken in de hoge esthetische kwaliteit zijn zogenaamde ‘plan-van-aanpak-sjablonen’ gemaakt. Door middel van deze sjablonen is voorafgaand aan de uitvoering beoordeeld of de aannemer voldoende had nagedacht over kwaliteit, esthetica en wijze van uitvoeren.