INRICHTING VLINDERTUIN ARTIS TE AMSTERDAM

 • Ontwerper:Landlab
 • Hoofdaannemer:
 • Opdrachtgever:Natura Artis Magistra
 • Voorbereiding:2005-2006
 • Uitvoering:2006
 • Uitvoeringskosten (excl. BTW):

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Globale kostenraming
 • Advisering waterlopen en waterpartijen
 • Bestek en bestektekeningen
 • Bestek- en directiebegroting
 • Aanbestedingsprocedure
 • Directievoering op afroep

In 1838 is het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra, de officiële naam van Artis, opgericht. Artis is de dierentuin van Amsterdam en tevens de oudste dierentuin van Nederland. Sinds 2004 wordt de dierentuin opnieuw ingericht.

Op 4 oktober 2007 is in Artis het grootste insectarium ter wereld geopend: het vlinderpaviljoen. Deze grote kas met een transparant luchtkussendak is geheel gewijd aan insecten en in het bijzonder aan vlinders. Landschapsarchitectenbureau Landlab vervaardigde – in nauw overleg met de Duitse bouwkundig architect Helmut Sprenger en Artis – het ontwerp voor de binneninrichting. Rod’or Advies heeft opdracht van Artis gekregen voor de technische advisering en de uitvoeringsvoorbereiding.

Het vlinderpaviljoen in Artis is een grote kas die aansluit op de zogenaamde Borneokas. Bijzonder aan het ontwerp van de vlinderkas en de binneninrichting is het hoogteverloop van ruim 4 meter. Hierdoor ontstaat op het hoogste niveau een ‘grot’ onder de vloer. De looproute is, middels een mozaïekpatroon, uitgevoerd in natuursteen flagstones gelegd in beton en voert de bezoekers langs diverse plantvakken met tropische planten, waterlopen en veel soorten vlinders. Uiteraard rekening houdend met hellingen die geschikt zijn voor rolstoelgebruikers en de onderhoudswagen. Op het hoogste punt loopt de route langs een brede waterval die 4 meter naar beneden stort.

Om het hoogteverloop in de betonvloer te kunnen creëren is een ophoging van hoogwaardig EPS gemaakt die genoeg draagkracht heeft, licht van gewicht is en waarmee de vloeiende vormen van het ontwerp perfect uitgewerkt konden worden. Onder de betonvloer is, goed bereikbaar voor onderhoud, een netwerk van kabels en leidingen gelegd (o.a. wateraf- en aanvoer, beregening, stroomvoorziening en drainage). Bijzonder zijn ook de waterdoorlatende voegen die her en der in de paden aanwezig zijn. Het meeste water van de waterlopen stroomt, door speciale gootconstructies, onzichtbaar onder de betonvloer door terwijl slechts een klein deel tussen de voegen in de vloer loopt en de ‘doorwaadbare plek’ vormt.

De vlindertuin is daarmee één van de vele bijzondere dierenverblijven die Rod’or Advies heeft mogen voorbereiden binnen Artis.