ONDERHOUD KRAAIJENBERGSE PLASSEN TE CUIJK

  • Ontwerper:n.v.t
  • Hoofdaannemer:v.d. Bijl & Heierman bv
  • Opdrachtgever:Gemeente Cuijk / CGM
  • Voorbereiding:2011 en 2014
  • Uitvoering:2014-2018
  • Uitvoeringskosten (excl. BTW):circa € 214.000,- / € 233.000,-

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

  • Inventarisatie beheerseenheden
  • Opstellen frequenties en maatregelen
  • Opstellen bestekken en tekeningen
  • Verzorgen van de aanbestedingen

De Kraaijenbergse Plassen vormen een uitgestrekt plassengebied van ruim 475 hectare aan water en 200 hectare aan natuur in het Land van Cuijk, wat ligt in het noordoostelijke deel van de provincie Noord-Brabant. Het bestaat uit de gemeenten Grave, Cuijk, Mill en Sint Hubert, Boxmeer en Sint Anthonis. Het gebied van de Kraaijenbergse Plassen is verdeeld over de gemeenten Cuijk en Grave en is één van de grootste watergebieden in Noord-Brabant.

Gemeente Cuijk heeft Rod’or Advies in 2011 voor de eerste keer gevraagd om een onderhoudsbestek met tekeningen op te stellen voor dit recreatieve gebied. Tezamen met beheerder en toezichthouder zijn de beheerelementen buiten in het terrein vastgesteld, is kaartmateriaal vervaardigd en is het beheer in een RAW bestek vastgelegd voor een periode van 3 jaar. Het onderhoudsbestek heeft de volgende onderdelen beschreven: bomen, bosplantsoen, hagen, (recreatieve en schrale) grasvelden, bermen en taluds, halfverharding en terreinmeubilair (afvalbakken, banken, picknicktafels, bebording, trappen e.d.).

Medio 2014 heeft de beheerder, inmiddels gefuseerd tot projectorganisatie CGM (Cuijk-Grave-Mill), Rod’or Advies gevraagd het onderhoudsbestek te actualiseren. Wederom is een veldbezoek met de beheerder gemaakt, zijn goed functionerende en minder goed functionerende onderhoudswerkzaamheden besproken en is het bestek aangepast en aanbesteed.