TERREININRICHTING SOPHIA REVALIDATIE TE DEN HAAG

 • Ontwerper:Bureau B+B
 • Hoofdaannemer:T&G
 • Opdrachtgever:Sophia Revalidatie Den Haag
 • Voorbereiding:2012-2013
 • Uitvoering:2014-2017
 • Uitvoeringskosten (excl. BTW):circa € 360.000,-

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Budgetramingen Definitief Ontwerp
 • Bestek met tekeningen (civiel)
 • Bestek met tekeningen (groenvoorzieningen)
 • Aanbestedingsprocedure (civiel)
 • Aanbestedingsprocedure (groenvoorzieningen)
 • Onderhoudsbestek voor 4 jaar
 • Aanbestedingsprocedure (onderhoud)

In opdracht van bureau B+B heeft Rod’or Advies de terreininrichting van het nieuwe revalidatiecentrum en de speciale school, gelegen in een groene zone van het naoorlogse stadsdeel Escamp, technisch voorbereid. Door de terreininrichting wordt het groene karakter en de ecologische structuur van de wijk verder versterkt. Rondom de kern van het terrein, bestaande uit gebouwen, parkeerplaatsen, thematuinen en een speelplaats, is een strook gazon met bomen aanwezig. Het terrein krijgt door het omringende water en deze groene strook een bepaalde beslotenheid, terwijl het toch openbaar toegankelijk is voor voetgangers en fietsers.

De nieuwe terreininrichting, voorzien van verschillende intieme thematuinen, bevordert het revalidatieproces van de patiënten. Verder van het gebouw af staan speeltoestellen en bankjes terwijl aan de rand van het terrein aansluiting met het openbare leven plaatsvindt door middel van een doorgaand fietspad en de openbare weg.

De school op het terrein is voor speciaal onderwijs en het aangrenzende terrein bevat een omheinde speeltuin met speciaal ontwikkelde speeltoestellen. Veel kinderen worden, door hun beperkingen, vaak met auto’s en busjes naar school gebracht. De vele aanwezige parkeerplaatsen op het terrein worden tevens gebruikt voor o.a. sportactiviteiten.