WERK AAN HET SPOEL TE CULEMBORG

 • Ontwerper:Ronald Rietveld Landschapsarchitectuur en Erick de Lyon
 • Hoofdaannemer:Agterberg
 • Opdrachtgever:Gemeente Culemborg
 • Voorbereiding:2008-2009
 • Uitvoering:2010-2011
 • Uitvoeringskosten (excl. BTW):circa € 410.000,-

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Opstellen van een plan van aanpak t.b.v. bodemsanering
 • Stabiliteitsberekening dijklichaam
 • Bestek met bestektekeningen
 • Aanbestedingsprocedure
 • Opstellen beheerplan voor 10 jaar

Ingebed in de polders van het rivierenland en de uiterwaarden van de Lek ligt Werk aan het Spoel, net even ten westen van Culemborg. Het Forthuis, het Amfitheater, de Genieloods, de Kogelvanger en de Bomvrije gebouwen herinneren aan de plek die het ‘Fort’ inneemt in de geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit unieke stelsel van verdedigingslinies en verdedigingswerken staat op de nominatie voor de werelderfgoedlijst van UNESCO.

De gemeente Culemborg heeft in 2001 het terrein van het fort Werk aan het Spoel aangekocht vanwege zijn cultuurhistorische waarde en een mogelijke publieke functie. Het fort is hersteld en opnieuw ingericht. Daartoe hebben landschapsarchitect Ronald Rietveld en kunstenaar Erick de Lyon een duurzaam ontwerp gemaakt dat een raamwerk vormt voor de toekomstige functies en recht doet aan de cultuurhistorische rijkdom van het fort. Dit raamwerk is opgebouwd uit elementaire middelen die grotendeels al aanwezig zijn, maar nu onzichtbaar: aarden wallen met bomvrije gebouwen, water en beplanting.

Om voor de uitwerking van het ontwerp in aanmerking te komen hebben we een presentatie voor betrokkenen gehouden. Op basis van ‘een indrukwekkende presentatie’ volgens de jury is Rod’or Advies geselecteerd om het plan voor te bereiden.

Het ontwerp dient gelezen te worden als een grassculptuur waar alle nieuwe en historische elementen deel van uitmaken. De beplanting heeft weer zijn oorspronkelijke aanzien gekregen en er zijn een aantal solitaire bomen en een rij essen rond het fort geplant. Het zicht op het omliggende landschap is weer mogelijk gemaakt door een aantal strategisch gesitueerde panorama’s. Ook is er, door middel van grootse grastrappen van 1 meter hoogte, een stoer openluchttheater in het fort gerealiseerd en heeft de kunstenaar twee (landschappelijke) kunstwerken ontworpen die de verdwenen sluis, de inundatiekom en de schotbalksluis verbeelden. Als nieuw bouwkundig element is het forthuis gebouwd, naar een ontwerp van MONK architecten. In het forthuis is onder andere een restaurant gevestigd.