HERINRICHTING BINNENWEG TE HEEMSTEDE

 • Ontwerper:Sant en Co
 • Hoofdaannemer:Compeer Spaarndam B.V.
 • Opdrachtgever:Sant en Co
 • Voorbereiding:2008-2009
 • Uitvoering:2009-2010
 • Uitvoeringskosten (excl. BTW):circa € 1.800.000,-

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

 • Coördineren situatie- en hoogtemeting
 • Kostenraming Voorlopig Ontwerp
 • Kostenraming Definitief Ontwerp
 • Bestekken en tekeningen
 • Aanbestedingsprocedure
 • Besteks- en directiebegroting
 • Begeleiding inkoop natuursteen en verlichting

Al in 1993 is op verzoek van de gemeente een ‘stedenbouwkundige visie’ op de Binnenweg vervaardigd dat als uitgangspunt heeft gediend voor een plan van aanpak voor herinrichting van de Binnenweg. Deze volledige herinrichting van de Binnenweg heeft in 2009-2010 plaatsgevonden. De eerste fase vanaf de Zandvaartkade tot de Julianalaan en in tweede en laatste fase het gedeelte van de Julianalaan tot de Bronsteeweg/Koediefslaan.

Het centrum Binnenweg/Raadhuisstraat is een winkel- en woongebied met een dorps karakter. Voor de herinrichting is een ‘beeldkwaliteitsplan’ opgesteld dat ingaat op de uitstraling en inrichting van de openbare ruimte op de Binnenweg (de rijweg, het parkeren, groen, materiaalgebruik, verlichting e.d.).

Als reactie op de gevarieerde en levendige gevels van de bebouwing aan de Binnenweg is gekozen voor een rustige, eenduidige indeling van de openbare ruimte. Een aangenaam winkel-, woon- en verblijfsgebied met een ingetogen chique, deftig dorpse uitstraling waarbij het dorpse en groene karakter behouden blijft. Een klinkertapijt van gevel tot gevel op één niveau waarbij de rijbaan wordt gemarkeerd door brede natuurstenen banden. Bij de winkelgalerij in het midden van de Binnenweg is een ontmoetingsplein gecreëerd met plantenbakken, banken, terrassen en ruimte voor dorpsevenementen. De invoering van eenrichtingsverkeer voor auto’s van zuid naar noord over de hele Binnenweg is daarnaast één van de belangrijkste wijzigingen geweest.