RECONSTRUCTIE CLUSIUSTUIN HORTUS BOTANICUS TE LEIDEN

 • Ontwerper:SB4 Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen
 • Hoofdaannemer:van Gelder
 • Opdrachtgever:Hortus Botanicus
 • Voorbereiding:2008-2009
 • Uitvoering:2009
 • Uitvoeringskosten (excl. BTW):circa € 145.000,-

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

 • Inventarisatie
 • Globale kostenraming Definitief Ontwerp
 • Werkomschrijving en tekeningen
 • Aanbestedingsprocedure
 • Directiebegroting
 • Directievoering

De Hortus Botanicus Leiden is de botanische tuin van de Universiteit van Leiden en de oudste botanische tuin van Nederland. Aangelegd in 1590 en uitgebreid in de eeuwen daarna is de Hortus hét groene hart van Leiden. Hier heeft Carolus Clusius de eerste grote tulpencollecties van Europa gekweekt en heeft Philipp Franz von Siebold ongeveer 700 tot dan toe onbekende planten uit Japan en China geïntroduceerd. Bezoekers kunnen hier terecht voor een rustgevende wandeling; onderzoekers uit de hele wereld komen hier om onderzoek te doen naar de vermaarde collectie van de Hortus.

De Clusiustuin is een omsloten tuindeel dat naast de eigenlijke Hortus ligt. De tuin is in de dertiger jaren van de vorige eeuw opnieuw aangelegd op basis van de oorspronkelijke plattegrond en beplantingslijsten uit het jaar 1594. Sinds de aanleg heeft de tuin zowel een publieke als een wetenschappelijke functie gehad. Het werk van plantengeleerde Carolus Clusius in de Hortus heeft de basis gevormd voor zijn studie van het plantenrijk, die nu nog steeds actueel is.

De inrichting van de tuin is door de jaren heen naar verschillende inzichten veranderd. Medio 2008 is bureau SB4 gestart met het ontwerpen van de reconstructie van de Clusiustuin. Deze is gebaseerd op het oorspronkelijke ontwerp uit het jaar 1594. Rod’or Advies heeft opdracht gekregen om het ontwerp technisch uit te werken, de aanbestedingsprocedure te begeleiden en tijdens de uitvoering directie te voeren. Met de uitvoering van dit ontwerp is de tuin weer in oude glorie hersteld.

Voor het tot stand komen van dit project zijn onder andere de volgende materialen gebruikt: natuursteen, cortenstalen opsluitingen, honingraatplaten gevuld met split of schelpen en (cortenstalen) verlichtingselementen. Ook zijn er verschillende soorten hekwerk toegepast. In het midden van de tuin is een prieeltje geplaatst dat afkomstig is van een ander deel van de Hortus. Onder het prieeltje is een mozaïek van natuursteen en klinkerbestrating gelegd. De tuin is omringd door een honderd meter lange beukhaag. Door deze haag wordt de Clusiustuin een besloten hof in het geheel van de Hortus Botanicus.