HERINRICHTING BUITENRUIMTE EN ZEEHONDENBASSINS ECOMARE TE TEXEL

 • Ontwerper:Karres en Brands landschapsarchitecten
 • Hoofdaannemer:L. van de Wal en Zn
 • Opdrachtgever:​Ecomare, centrum voor Wadden en Noordzee
 • Voorbereiding:2006-2008
 • Uitvoering:2009-2012
 • Uitvoeringskosten (excl. BTW):circa € 3.200.000,-

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

 • Globale kostenraming op basis van Schetsontwerp
 • Bestaande VO+ omzetten naar Definitief Ontwerp
 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Bestek met tekeningen
 • Specialistisch bouwtoezicht
 • Management herinrichting terrein

Ecomare ligt in het midden in het Nationaal Park ‘Duinen van Texel’ en is ooit begonnen als opvang voor gestrande zeehonden die van oudsher de grote publiekstrekkers zijn. Jaarlijks brengen ongeveer 300.000 mensen een bezoek aan de zeehondenopvang, het natuurmuseum, het zeeaquarium en de vogelopvang. Karres en Brands heeft van Ecomare de opdracht gekregen om het nieuwe buitenterrein en de nieuwe bassins voor de zeehonden en bruinvissen te ontwerpen. Sinds het begin van de planvorming is Rod’or Advies op technisch en financieel vlak betrokken geweest.

De volledig vernieuwde buitenruimte is verdeeld in een plein, de bassins en de duinen. Het plein biedt ruimte aan grote groepen mensen, terrassen en speelplekken. Aan de duinrand liggen de bassins waar de aangespoelde zeehonden worden opgevangen. Een glooiende betonnen muur vormt de scheiding tussen de bassins en de omliggende duinen. De bassins zijn zeer bijzonder vormgegeven met allerlei dieptes, rondingen, kijkruiten en -gaten. Door de afwerking en vormgeving gaan de bassins en de muur over in het achterliggende landschap zodat de bezoekers de dieren zo tegen de achtergrond van hun natuurlijke omgeving zien. De bassins zijn zo geplaatst dat ze allemaal vanuit verschillende standpunten te zien en te beleven zijn. De nieuwe terreininrichting is zodanig ontworpen en uitgewerkt dat in de toekomst gemakkelijk nieuwe elementen kunnen worden toegevoegd.

Uniek betonwerk
De constructieve bassins en wanden zijn eerst in ruw beton gestort. Vervolgens is een afwerklaag aangebracht om bassins, duinmuur en randen fijn af te werken. Als toplaag is een coating met een zandkleur aangebracht die een prachtig effect heeft op de vlakke afwerklaag. Het oppervlak is glad afgewerkt om het gemakkelijk te kunnen reinigen. Alg-aangroei is namelijk een bepalende factor geweest voor het ontwerp. Naast de vormgeving van de bassins en de afwerking van het beton is ook een speciaal zuiveringssysteem ontworpen. Deze combinatie van vormgeving, afwerking en zuivering zorgt voor een mooie balans in ontwerp en dagelijks beheer.
Eenzelfde soort balans is gevonden in de hellinghoek van de bassinwanden en -vloeren. In verband met de veiligheid van de schoonmakers en circulatie van het water moet worden voorkomen dat zweef- en bodemvuil achterblijft op de vloeren van de bassins. Met name de uitwerpselen van de zeehonden en overgebleven voer (vissen of delen daarvan) moeten goed worden afgevoerd. Veel aandacht is besteed aan de afschotpercentages en de plaats van de afvoerpunten in de bassins zodat er met recht gesproken kan worden over ‘uitgekiende’ bodems.

Pleinbestrating
Ook de verharding van het plein is bijzonder. Er zijn drie formaten betontegels in drie kleuren en drie structuurgradaties (van fijn naar grof) toegepast. De kleurgradaties, geïnspireerd op het landschap en de elementen van Texel en de Waddenzee (schelpen, zand, zeegeulen, boeien en helmgras) verloopt van warmbruin tot zandbeige. Deze bestrating verbeeldt het patroon van een zeekaart voorzien van wadgeulen.

Rondom het terrein zijn geen hekwerken te zien doordat de duinen een natuurlijk decor vormen en de grens tussen Ecomare en het naastgelegen Duinpark markeren. Alle overgangen tussen buitenterrein en landschap zijn vloeiend en vanzelfsprekend.