TERREININRICHTING GEMEENTEHUIS TE BLOEMENDAAL

  • Ontwerper:Peter de Ruyter landschapsarchitectuur
  • Hoofdaannemer:J.P. van Eesteren / Huybens
  • Opdrachtgever:Peter de Ruyter landschapsarchitectuur
  • Voorbereiding:2013-2014
  • Uitvoering:2016-2017
  • Uitvoeringskosten (excl. BTW):circa € 310.000,- euro

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

  • Vervaardigen technische details DO
  • Globale kostenraming aanleg DO
  • Globale kostenraming onderhoud DO

In opdracht van de gemeente Bloemendaal heeft Peter de Ruyter landschapsarchitectuur het ontwerp voor de buitenruimte van dit nieuwe gemeentehuis gemaakt. Op de plaats van het huidige gemeentehuis aan de Bloemendaalseweg is nieuwbouw verrezen waarbij de huidige statige voorzijde is gehandhaafd. De nieuwbouw naar ontwerp van architectenbureau Rudy Uytenhaak en NEXT architects is compact met respect voor de landschapsarchitectonische kenmerken van de voormalige buitenplaats Bloemenheuvel. Rod’or Advies is ingeschakeld om aanleg- en onderhoudsramingen op basis van het Definitief Ontwerp op te stellen.

Volgens Peter de Ruyter is de plek in het landschap dé kwaliteit van het gemeentehuis Bloemendaal.  Al vroeg in de 19e eeuw lag hier namelijk de buitenplaats Bloemenheuvel, strategisch gelegen op een heuvel in de binnenduinrand, wat zicht had zicht tot aan Haarlem. Een ontwerp van J.D. Zocher wat nog steeds goed te herkennen is.

Bij het nieuwe buitenruimteontwerp is de ruimtelijke opbouw van de voormalige buitenplaats Bloemenheuvel gerespecteerd. Veel (versleten) onderbegroeiing is verwijderd zodat de heuvel weer zichtbaar wordt. De ceremoniële route aan de voorzijde van het gemeentehuis is gehandhaafd gebleven, de bezoekersentree is gesitueerd aan de zuidkant van de nieuwbouw, de aanwezige parkeerplaatsen zijn uitgebreid en onderling met elkaar verbonden door een nieuwe doorgaande route. Aan de zuidzijde vormt een ruim ontworpen ontvangstplein de nieuwe, verdiepte en rolstoelvriendelijke bezoekersentree. Het plein sluit met moderne materialen (o.a. hout, betonsteen in een lichte zandkleur, LED-verlichting) aan op de historische Engelse landschapsstijl met vloeiende lijnen, gebogen vormen en de gecomponeerde relatie tussen binnen en buiten. Nieuwe, bijzondere, bloeiende bomen, vele krentenboompjes en duizenden nieuwe bolletjes (stinzenflora en kenmerkend voor Kennemerland) zijn aan het terrein toegevoegd, waardoor de oorspronkelijke kleur en luister van Bloemenheuvel is hersteld.