TERREININRICHTING MEANDER MEDISCH CENTRUM TE AMERSFOORT

  • Ontwerper:Atelier PRO Architecten / DS landschapsarchitecten
  • Hoofdaannemer:Heijmans
  • Opdrachtgever:Atelier PRO Architecten
  • Voorbereiding:2011-2012
  • Uitvoering:2013-2014
  • Uitvoeringskosten (excl. BTW):circa € 1.900.000,-

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

  • Controle DO tekeningen
  • Toetsing ondergrondse infrastructuur
  • Bestek en bestekstekeningen
  • Inlichtingen en aanbesteding

Op de plaats van het voormalige mobilisatiedepot is een gloednieuw ziekenhuis middenin een bos met veel (deels oude) bomen gerealiseerd. Het terrein rondom het ziekenhuis is omgetoverd in een parkachtig gebied dat grenst aan het Nationaal Park Arkenheen-Eemland. Atelier PRO heeft de opdracht gekregen om een ziekenhuis te ontwerpen dat recht doet aan de aanwezige waarden van natuur en cultuurhistorie. Op basis van het ontwerp van DS landschapsarchitecten heeft Rod’or Advies de opdracht gekregen voor de technische uitvoeringsvoorbereiding van de buitenruimte.

Een ziekenhuis op deze locatie zorgt ervoor dat het landschap tot diep in het gebouw binnen kan dringen. Het creëren van een dergelijke groene, gezonde omgeving zorgt voor een aangenaam verblijfsklimaat voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Het samenspel tussen architectuur en landschap heeft geresulteerd in een nauwe vervlechting van gebouw, omliggend park en het landschap waarbij bestaande bomen en beplanting tot dichtbij het gebouw zoveel mogelijk zijn gespaard. Door de verschillende bouwdelen kan het landschap diep in het gebouw doordringen zodat groen en gebouw als vingers in elkaar grijpen.

De oude Eemloop is, o.a. ten behoeve van de noodzakelijke hemelwaterberging, in het terrein teruggebracht aangezien deze voordat kanalisatie plaatsvond al reeds aanwezig was. Ook de Grebbelinie is weer zichtbaar en leesbaar. Deze ingrediënten vormen een mooi wandelgebied voor patiënten, personeel en bezoekers. Door het toevoegen van botanische bollen in het bos, het inzaaien van de open plekken met een bloemenmengsel, de aanleg van voedselrijke binnentuinen en groene daken is de biodiversiteit aanzienlijk toegenomen.

Het parkeerterrein voor de bezoekers ligt, om het landschappelijke karakter zo veel mogelijk intact te houden, verborgen onder het gebouw onder een luifel met klimplanten zodat het landschap is gevrijwaard van auto’s. Voor de medewerkers is er een stallinggarage langs de toegangsweg. De gevel van deze garage is met boomstammen, afkomstig van gekapte bomen uit het terrein, en klimplanten bekleed zodat het één geheel vormt met het landschap.