Engineering

Technische uitwerking is diep geworteld in het hart van ons bedrijf. Het ontwerp naar een optimaal en technisch haalbaar plan vertalen, het contract zo waterdicht mogelijk opstellen. Financiële haalbaarheid bewaken, oog voor beheer en onderhoud. Het zijn zaken die ons dagelijks bezig houden.

Technische tekeningen

 • Uitvoeringstekeningen bouw- en woonrijp maken
 • Kabel- en leidingtekeningen
 • Rioleringstekeningen
 • Detail- en profieltekeningen
 • Beplantingstekeningen
 • Bebordings- en markeringstekeningen
 • Tekeningen omleidingsroutes

Engineering

 • Peilenplannen
 • Verlichtingsplannen
 • V&G-plannen
 • Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie plannen (BLVC)
 • Faseringsplannen
 • Plant- en recapitulatielijsten
 • Grondbalansen

Contractopstelling

 • RAW-bestekken (aanleg en onderhoud)
 • UAV-Gc contracten
 • Hybride contracten
 • Werkomschrijvingen

Financieel

 • Bestekbegrotingen
 • Directiebegrotingen