Ontwerpondersteuning

In basis is het ontwerpen van buitenruimten geen discipline binnen ons bedrijf. Echter ondersteuning in het ontwerpproces wel. Onze van huis uit (groen)technische medewerkers hebben allemaal een ontwerpmatige achtergrond vanuit ervaring en/of opleiding. Op die manier kunnen wij in alle facetten van het ontwerpproces ondersteuning bieden.

Taken technische ondersteuning

 • Digitaliseren van (ontwerp)tekeningen
 • Inventarisaties en inmetingen
 • Opstellen Masterplannen Nutsvoorzieningen en Riolering

Procesondersteuning

 • Coördineren diverse onderzoeken o.a.:
  • (verkennend / aanvullend) (water)bodemonderzoek
  • Asfalt- en funderingsonderzoek
  • Quickscan Flora en Fauna
  • Archeologisch (voor)onderzoek
  • Geotechnisch en geohydrologisch onderzoek
  • Infiltratieonderzoek
  • NGE onderzoek
  • VTA onderzoek
 • Rioolinspecties
 • Vergunningaanvragen

Financiële ondersteuning

 • Opstellen van globale ramingen in verschillende ontwerpstadia
 • (SSK) kostenramingen / budgetramingen / exploitatieramingen aanleg en onderhoud

Advisering

 • Beheerplannen / onderhoudsplannen
 • Haalbaarheidsonderzoeken o.a.
 • Technische haalbaarheid
 • Toepasbaarheid materialen