BSW EN LEEUWERIK TE LEIDERDORP

 • Ontwerper:Carin Jannink landschap en stedenbouw
 • Hoofdaannemer:Avezaat Aannemingsbedrijf BV
 • Opdrachtgever:Gemeente Leiderdorp
 • Voorbereiding:2012-2013
 • Uitvoering:2014
 • Uitvoeringskosten (excl. BTW):circa € 580.000,-

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Situatie- en hoogtemeting
 • Vervaardigen verlichtingsplan
 • Aanvragen vergunningen
 • Bestek en bestekstekeningen
 • Aanbestedingsprocedure

In opdracht van de gemeente Leiderdorp heeft Carin Jannink, in samenwerking met de Klankbordgroep, de Projectgroep en architect Peter Scholl, het ontwerp voor de buitenruimte van deze nieuwe scholen gemaakt. Rod’or Advies heeft, door het winnen van de door de gemeente Leiderdorp gehouden meervoudig onderhandse aanbesteding, deze buitenruimte technisch voorbereid.

De beide nieuwe scholen zijn gelegen aan twee doorgaande wegen, de Van Poelgeestlaan en de Vronkenlaan, en twee wegen functionerend op wijkniveau, de Leeuwerikstraat en het Kwikstaartplein.

De ruimte rondom de scholen wordt zowel gebruikt door de schoolkinderen als door kinderen van verschillende leeftijdsgroepen uit de directe omgeving zodat een integraal ontwerp van openbare ruimte en buitenruimte van de scholen integraal gewenst is. De verkeersafwikkeling (auto-, fiets- en voetgangers) is daarnaast een belangrijk onderdeel van de ontwerpopgave geweest waarbij tevens een Kiss & Ride zone is opgenomen.

Het terrein langs de Leeuwerikstraat heeft door de aanleg van twee grote grasvlakken met boomgroepen, omkaderd met brede trottoirbanden, een groene inrichting gekregen. In het gras liggen, iets verdiept, drie speelplekken terwijl het trapveld door een haag wordt afgeschermd van de Leeuwerikstraat. Tussen de scholen is een groot plein gesitueerd waaraan de hoofdentrees van De Leeuwerik en de Sportzaal liggen. Het grote plein is bestraat met een grijze tegel en door middel van een motief in de verharding worden de schoolpleinen voor de Leeuwerik en de BSW gemarkeerd.

De schoolpleinen zijn voorzien van banken en picknicktafels en enkele bestaande speeltoestellen zijn herplaatst en voorzien van een goede valondergrond. Op het gemeenschappelijke deel tussen de schoolpleinen wordt gevoetbald of gebasketbald.

Langs de Vronkenlaan zijn 8 nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd die door het ‘dubbelgebruik’ van de parkeerplekken van de Kiss & Ride zone en het nieuwe parkeerpleintje (42 parkeerplaatsen) aan het Kwikstaartplein ervoor zorgen dat de parkeerbalans neutraal blijft.