TERREININRICHTING NEW ATRIUM TE AMSTERDAM

 • Ontwerper:Meyer en van Schooten Architecten
 • Hoofdaannemer:de Enk Groen & Golf
 • Opdrachtgever:G&S Vastgoed Amsterdam
 • Voorbereiding:2014
 • Uitvoering:2014-2015
 • Uitvoeringskosten (excl. BTW):circa € 330.000,-

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Controle kostenraming Voorlopig Ontwerp
 • Coördineren verkennend bodemonderzoek
 • Aanvraag en begeleiding bouwteam uitvraag
 • Opstellen contract tekeningen
 • Opstellen werkomschrijving
 • Deelname bouwteam

Het Atrium-gebouw, waarin vele bedrijven zijn gevestigd, bevindt zich aan de Strawinskylaan, naast het WTC aan de Zuidas, in Amsterdam. Het Atrium kreeg echter te maken met leegstand. Een signaal voor de eigenaar om het totale complex een flinke kwaliteitsslag te geven. In ‘The New Atrium’ komen de nationale en internationale gebruikers weer binnen via een nieuw ontworpen buitenruimte en een hal met allure. Vervolgd door een stijlvol horecagedeelte met meetingpoints die uitnodigen tot werken en ontspannen.

In opdracht van G&S Vastgoed heeft Rod’or Advies het fraaie ontwerp voor de buitenruimte van MVSA uitgewerkt. Een ontwerp waarin prachtige materialen zijn toegepast. Ruim 465 meter geprofileerde prefab antraciet betonelementen van 60 respectievelijk 100 cm hoog inclusief 90 graden bochtstukken die de verhoogde plantvakken vormgeven. De verhardingsvloer bestaat uit een natuursteenverharding aangebracht op een betonfundering, natuursteen kasseien (Turks basalt 80×110 mm) en vlonders van bamboe. Deze ‘Bamboo Extreme’ is, door thermische behandeling, speciaal ontwikkeld voor buiten en heeft een duurzaamheidsklasse 1 gekregen. De hemelwaterafvoer wordt geregeld door toepassing van circa 120 meter RVS sleuf-lijngoten.

Eind 2014 / begin 2015 is het volledige kabels en leidingen stelsel (o.a. verlichting, WKO leidingwerk, afwatering) aangepast en de terreininrichting aangelegd. Tijdens deze werkzaamheden is het Atrium gebouw, in deze drukke stedelijke omgeving, continu bereikbaar gebleven.