TERREININRICHTING BRIJDER TE DEN HAAG

 • Ontwerper:Vollmer & Partners
 • Hoofdaannemer:Van Vliet
 • Opdrachtgever:Vollmer & Partners
 • Voorbereiding:2011-2012
 • Uitvoering:2012
 • Uitvoeringskosten (excl. BTW):circa € 360.000,-

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Controle kostenramingen Definitief Ontwerp
 • Bestek met tekeningen
 • Aanbestedingsprocedure
 • Directievoering en toezicht

De locatie rond de verslavingskliniek Brijder is een van vijf deelgebieden van het GGZ-terrein in Den Haag die is heringericht als nieuwbouwlocatie. Brijder, specialist in verslavingszorg, is er voor iedereen, van jong tot oud, met een lichte of ernstige verslaving. De kliniek richt zich op het voorkomen en behandelen van verslaving met bijkomende problematiek.

Een directe relatie met de bosrijke omgeving is niet alleen het uitgangspunt geweest voor het gebouw maar ook voor de inrichting van de buitenruimte. Van binnen naar buiten zijn geleidelijke overgangen gecreëerd die een opgesloten gevoel zoveel mogelijk voorkomen. In het ontwerp zijn drie beeldbepalende inrichtingselementen opgenomen. Door de toepassing van een verhoogde stalen rand rondom het gebouw met daarachter split en beplanting wordt het regenwater dat van de daken valt opgevangen waardoor uitspoeling en aantasting van het maaiveld wordt voorkomen. Het tweede bijzondere detail wordt gevormd door de op het voor- en achterterrein toegepaste ‘eivormige’ plantvakken. Ook hier worden grindkoffers toegepast zodat het regenwater van het plein en het dakwater wordt geborgen. De opvallende flagstone-bestrating is zowel buiten als binnen het gebouw toegepast waardoor op een vanzelfsprekende wijze de binnen- en buitenwereld met elkaar wordt vervlochten.

Voor het beplantingsplan is nadrukkelijk rekening gehouden met de omgeving. Door toepassing van inheemse boomsoorten als beuk, eik en esdoorn wordt een geleidelijke overgang naar de bosrand gemaakt. Dichterbij het nieuwe gebouw zijn kleiner blijvende bomen als Mongoolse linde en steeneik toegepast. De beplanting in de ‘eivormige’ plantvakken is afgestemd op de verschillende bloeimaanden en bieden in elk seizoen een andere aanblik. Door de toepassing van geurende beplanting zoals de Liguster en de bloesem van de Mongoolse linde worden niet alleen mensen aangenaam verrast maar wordt het ook aantrekkelijk gemaakt voor bijen.

Met het aanbrengen van lage grasachtige beplanting gecombineerd met hoger siergras rond de verkeerslus, de wintergroene beplanting rond de bergingen en fietsenstalling, boshyacinten in de bosrand en gevelbeplanting langs staalkabels ter plaatse van de blinde muur van de sporthal wordt het beplantingsplan gecompleteerd.